ALERGOLOGIJA I IMUNOLOGIJA

Alergologija i imunologija u poliklinici Naissa

Alergologija se, prevashodno, bavi posledicama odbrambenih reakcija organizma, na prisustvo različitih alergena u vazduhu ili namirnicama, a koje se mogu manifestovati kao respiratorne smetnje, smetnje sa varenjem ili kožne promene.

Alergija nastaje kao interakcija naslednih i činilaca okoline, a alergijska reakcija nastaje zbog preteranog odgovora imunološkog sistema na uobičajene činioce iz životne okoline. Brojni su činioci iz životne sredine koji pokreću alergijsku rekaciju. Najčešće su grupisani prema načinu ulaska u organizam i organima na kojima se javljaju simptomi. Pa tako inhalacijski alergeni, kao što su grinje iz kućne prašine, životinjska dlaka, perje, pelud trava, stabala i korova, plesni i slično, uzrokuju simptome na disajnim putevima i bolesti kao što su alergijski rinitis i astma.

Sezonska alergija (sezonski rinitis) se javlja u doba godine kada počinje cvetanje biljaka. Medjutim, na našim prostorima cvetanje traje gotovo celu godinu, jer leska cveta već u januaru, a cvetanje ambrozije prestaje tek u novembru. Zato je ponekad zaista teško razlikovati simptome sezonske alergije od obične prehlade ili viroze. Alergija uzrokuje kihanje, začepljenost i curenje nosa, svrab očiju i ušiju, bolno grlo. Uz navedene simptome na prehladu upućuje povišena temperatura i kašalj. Za razliku od simptoma alergije koji dugo traju a prestaju tek primenom lekova, prehlada prestaje spontano nakon kraćeg vremena.

Usluge dijagnostike i lečenje imunoloških bolesti

 • Specijalistički pregled imunologa

 • Alergološko testiranje (kožni probe i testovi) na inhalacione i nutritivne alergene

 • Bronhoprovokativni test sa histaminom

 • Pulmološki i alergološki pregledi – bronhitis, astma, pneumonija, alergije

 • Spirometrijski pregled (FEV1, FVC, VC, Tiffno index)
 • Terapija, lečenje i savetovanje kod obolelih od hroničnih bolesti disajnih organa

 • Konsultacija imunologa/alergologa specijaliste

Zakažite pregled kod alergologa/imunologa specijaliste

Alergolozi/imunolozi specijalisti koji obavljaju preglede

Cene usluga iz oblasti alergologije/imunologije

U poliklinici Naissa opremljeni smo savremenim aparatima najnovije generacije, a našim pacijentima nudimo usluge procene, analize i preporuke za lečenje i dalje praćenje bolesti. Naš tim eminentnih stručnjaka i vrhunskih lekara specijalista imunologije, uz pomoć najsavremenije opreme, brine o vašem zdravlju i pruža medicinske usluge po pristupačnim cenama. Neke od tih usluga se mogu obaviti na terenu, kod pacijenata u kući ili stanu.
Pogledajte cenovnik

Alergološko-imunološki pojmovi i značenje

 • ŠTA SU ALERGOLOŠKE KOŽNE PROBE?

  Alergološke kožne probe predstavljaju brz, efikasan i bezbedan metod za otkrivanje supstanci iz okoline (alergena) koje mogu biti uzročnik alergijskih reakcija. Ovi testovi su najpouzdaniji metod za otkrivanje i dokazivanje alergija na inhalacione (supstancije koje se udišu) i nutritivne (supstancije iz namirnica) alergene. Testiranje se izvodi na najčešće poznate alergene: grinje, buđ, polen trava i drveća, ambroziju, perje, prašinu, mleko, žumance, belance, obavlja se u ambulantnim uslovima i traje 20-40 minuta. Izvodi se na unutrašnjoj strani podlaktice koja se očisti alkoholom nakon čega se stavi kapljica odredjenog alergena na kožu i lagano utisne lancetom. Istovremeno se može testirati više alergena, a uz to uvek se radi tzv. pozitivna kontrola histaminom i negativna fiziološkom rastvorom. Mogu da se testiraju alergeni koji u organizam dolaze udisanjem (inhalacijski) ili konzumacijom hrane (nutritivni).
 • ŠTA JE BROHOPROVOKATIVNI TEST?

  Bronhoprovokativni test histaminom koristi se za procenu “osetljivosti” disajnih puteva (bronhijalne hiperreaktivnosti) na primenu supstanci koje dovode do suženja disajnih puteva. Ispitivanje se vrši spirometrijom. Histamin je organsko jedinjenje koje ima centralnu ulogu u zapaljenskim i alergijskim reakcijama organizma. Testiranje traje 60 – 120 minuta.
 • ŠTA JE BRONHODILTATORNI TEST?

  Bronhodilatatorni ili “ventolinski” test predstavlja ispitivanje plućne funkcije nakon udisanja lekova koji šire disajne puteve. To je spirometrijsko ispitivanje u kom se koriste lekovi koji se zovu bronhodilatatori (ventolin ili berodual). Predstavlja brz, jednostavan i bezbolan metod kojim se procenjuje plućna funkcija. Traje oko 60 minuta.