CENE PLAZMA TERAPIJE

PRP, PRF i terapija matičnim ćelijama

NAZIV USLUGE (PRP TERAPIJA) CENA
Plazma terapija Arthrex ACP (puna doza) 20900.00
Plazma terapija Arthrex ACP (1ml) 4200.00
Plazma terapija Regen lab (puna doza) 33000.00
Plazma terapija Regen lab (1ml) 6600.00
Plazma terapija Cellular matrix (puna doza) 37400.00
Plazma terapija Cellular matrix (1ml) 7500.00
Plazma terapija Angel Citomedix (puna doza) 59400.00
Plazma terapija Angel Citomedix (1ml) 12000.00
PRF terapija Vivostat (NOVO! Prvi u Srbiji) 154500.00
Stem Cell – terapija matičnim ćelijama 120000.00
Stem Cell + PRP + Hijaluronska kiselina 135000.00

CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI ORTOPEDIJE

NAZIV USLUGE (ORTOPEDIJA) CENA
Pregled dr Vladimira Jovanovića 5000.00
Kontrola dr Vladimira Jovanovića (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled dr Nikole Bojovića subspecijaliste dečije ortopedije 5000.00
Kontrola dr Nikole Bojovića subspecijaliste dečije ortopedije (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled profesora / doktora nauka (ORTOPEDA) 5000.00
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled primarijusa / magistra (ORTOPEDA) 4500.00
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) 3200.00
Pregled subspecijaliste (ORTOPEDA) 5000.00
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled specijaliste (ORTOPEDA) 4000.00
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) 2800.00
Mala kontrola (pregled lab.nalaza) 2000.00
Konzilijarni pregled sa 2 člana 9500.00
Konzilijarni pregled sa 3 člana 14000.00
Kućna poseta (ORTOPEDA) 7500.00
Ultrazvuk zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva 3500.00
Ultrazvuk zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva – 2 lokacije 5500.00
Ultrazvučni pregled kukova kod beba 3500.00
Th bola 4000.00
Th bola pod kontrolom ultrazvuka 4800.00
Th bola dubinska 10000.00
Punkcija zgloba 3000.00
Punkcija zgloba pod kontrolom ultrazvuka 4500.00
Punkcija zgloba i aplikacija leka 4500.00
Punkcija zgloba i aplikacija leka pod kontrolom ultrazvuka 5500.00
Uslužno davanje kortikosteroida i.m. 1000.00
Uslužno davanje koktel injekcije i.m. 3000.00
Uslužno davanje i.a. injekcije 4800.00
Uslužno davanje amp. Colagen 4300.00
I.a. aplikacija Hexatriona 12000.00
I.a. aplikacija hondroprptektora (Adant, Artox, Arthrovisc) 12000.00
I.a. alikacija hondroprotektora (Hialurom tendon) 19000.00
I.a. aplikacija hondroprotektora (Hyruan One, ViJoint, Chondyal plus) 24000.00
Lečenje hronične rane 80000.00
Lavaža zgloba 3500.00
Mobilizacija kičme 3000.00
Repozicija 3000.00
Stavljanje gipsa 4000.00
Stavljanje plastičnog gipsa 6000.00
Skidanje gipsa 1500.00
Previjanje malo 1500.00
Previjanje veliko 2500.00
Skidanje konca 2500.00

CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI KARDIOLOGIJE

NAZIV USLUGE (KARDIOLOGIJA) CENA
Pregled profesora / doktora nauka (KARDIOLOGA) 5000.00
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled primarijusa / magistra (KARDIOLOGA) 4500.00
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) 3200.00
Pregled subspecijaliste (KARDIOLOGA) 5000.00
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled specijaliste (KARDIOLOGA) 4000.00
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) 3000.00
Mala kontrola (pregled lab.nalaza) 2000.00
Konzilijarni pregled sa 2 člana 9500.00
Konzilijarni pregled sa 3 člana 14000.00
Kućna poseta (KARDIOLOGA) 7500.00
Kućna poseta sa EKG-om 8000.00
Eho srca 3800.00
Test fizičkim opterećenjem 4000.00
Holter 12 kanala / 3 kanala 3500.00
Holter 12 kanala / 3 kanala – 48h 5000.00
Holter krvnog pritiska 3500.00
Kardiološki set (pregled kardiologa, eho srca, holter) 11800.00
Kardiološki set 2 (pregled kardiologa, eho srca, holter, test fizičkim opterećenjem) 13500.00
Kardiološki set 3 (pregled kardiologa, eho srca, holter EKG-a, holter krvnog pritiska, test fizičkim opterećenjem) 17000.00
EKG bez tumačenja 500.00
Injekcija s.c / i.m 800.00
Injekcija I.V 1000.00
Infuziono davanje terapije 2500.00
Doppler karotidnih arterija 3800.00
Doppler arterija ekstremiteta 3500.00
Doppler vena ekstremiteta 3500.00
Doppler arterija i vena ekstremiteta 5000.00
Dopler dojki 4000.00
Dopler mekih tkiva vrata 3500.00
Merenje šećera u krvi 200.00

NAISSA BEAUTY PROGRAM

NAZIV USLUGE (BEAUTY PROGRAM) CENA
Fascella Beauty program lica, čela i vrata
Fascella lice, čelo i vrat – 1 tretman 5000.00
Fascella lice, čelo i vrat – 6 tretmana 24000.00
Fascella lice – 1 tretman 3500.00
Fascella lice – 6 tretmana 18500.00
Fascella čelo/vrat – 1 tretman 2500.00
Fascella čelo/vrat – 6 tretmana 12500.00
Fascella Beauty program tela
Fascella AntiCelulit program – prednja strana nogu 4000.00
Fascella AntiCelulit program – stomak 3000.00
Fascella AntiCelulit program – prednja strana nogu i stomak 5500.00
Fascella AntiCelulit program – zadnja strana nogu 4000.00
Fascella AntiCelulit program – gluteusi 2000.00
Fascella AntiCelulit program – zadnja strana nogu i gluteusi 5000.00
Fascella AntiCelulit program – ruke 3500.00
Indiba Beauty program lica, čela i vrata
Indiba lice, čelo i vrat – 1 tretman 5000.00
Indiba lice, čelo i vrat – 6 tretmana 24000.00
Indiba lice – 1 tretman 3500.00
Indiba lice – 6 tretmana 18500.00
Indiba čelo/vrat – 1 tretman 2500.00
Indiba čelo/vrat – 6 tretmana 12500.00
Indiba Beauty program tela
Indiba AntiCelulit program – prednja strana nogu 4000.00
Indiba AntiCelulit program – ruke 3500.00
Indiba AntiCelulit program – stomak 3000.00
Indiba AntiCelulit program – prednja strana nogu i stomak 5500.00
Indiba AntiCelulit program – zadnja strana nogu 4000.00
Indiba AntiCelulit program – gluteusi 2000.00
Indiba AntiCelulit program – zadnja strana nogu i gluteusi 5000.00
* za 3 do 5 tretmana odobravamo popust od 10%
* za 6 i više tretmana odobravamo popust od 20%
Shock Wave AntiCelulit program
Shock Wave AntiCelulit program – prednja strana nogu 5000.00
Shock Wave AntiCelulit program – ruke 4000.00
Shock Wave AntiCelulit program – stomak 3500.00
Shock Wave AntiCelulit program – prednja strana nogu i stomak 7000.00
Shock Wave AntiCelulit program – zadnja strana nogu 5000.00
Shock Wave AntiCelulit program – gluteusi 3000.00
Shock Wave AntiCelulit program – zadnja strana nogu i gluteusi 6500.00
* za 6 i više tretmana odobravamo popust od 10%
Lečenje celulita aparatom Lympha Stim (24 komorni aparat) – najbolja limfna drenaža
Limfna drenaža Lympha Stim – 1 tretman (60 minuta) 2500.00
Limfna drenaža Lympha Stim – 2 do 5 tretmana (cena po tretmanu) 2250.00
Limfna drenaža Lympha Stim – više do 6 tretmana (cena po tretmanu) 2000.00
Pregled nutricioniste i kreiranje individualnog programa ishrane 1 5000.00
Pregled nutricioniste i kreiranje individualnog programa ishrane 2 6000.00

* sve cene u cenovniku prikazane su u dinarima sa uračunatim PDV-om

CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI REUMATOLOGIJE

NAZIV USLUGE (REUMATOLOGIJA) CENA
Pregled profesora / doktora nauka / subspecijaliste (REUMATOLOGA) 5000.00
Kontrola profesora / doktora nauka / subspecijaliste (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled primarijusa / magistra (REUMATOLOGA) 4500.00
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) 3200.00
Pregled subspecijaliste (REUMATOLOGA) 4500.00
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) 3500.00
Mala kontrola (pregled lab.nalaza) 2000.00
Konzilijarni pregled sa 2 člana 9500.00
Konzilijarni pregled sa 3 člana 14000.00
Kućna poseta (REUMATOLOGA) 7500.00
Kućna poseta (kontrola u okviru od mesec dana) 5000.00
Ultrazvuk zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva 3500.00
Ultrazvuk zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva – 2 lokacije 5500.00
Koštana denzitometrija – DXA – 1 lokacija 2500.00
Koštana denzitometrija – DXA – 2 lokacije 4500.00

CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI FIZIKALNE TERAPIJE I REHABILITACIJE

NAZIV USLUGE (FIZIKALNA TERAPIJA) CENA
Pregled profesora / doktora nauka (FIZIJATRA) 5000.00
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled primarijusa / magistra (FIZIJATRA) 4500.00
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) 3200.00
Pregled subspecijaliste (FIZIJATRA) 5000.00
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled specijaliste (FIZIJATRA) 4000.00
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) 2800.00
Mala kontrola (pregled lab.nalaza) 2000.00
Konzilijarni pregled sa 2 člana 9500.00
Konzilijarni pregled sa 3 člana 14000.00
Kućna poseta (FIZIJATRA) 7500.00
Fascella vratni/grudni/lumbalni deo kičme (JEDINI U SRBIJI) 2800.00
Fascella rame/lakat/kuk/koleno/šaka/stopalo (JEDINI U SRBIJI) 2600.00
Fascella – jedna lokacija – kičma 4800.00
Fascella – dve lokacije – zglob 4500.00
Indiba vratni/grudni/lumbalni deo kičme (NOVO!) 2800.00
Indiba rame/lakat/kuk/koleno/šaka/stopalo (NOVO!) 2600.00
Shock Wavenajbolji i jedini elektromagnetni u Srbiji – jedna lokacija 2400.00
Shock Wavenajbolji i jedini elektromagnetni u Srbiji – dve lokacije 3800.00
Salus-Talent – 1 lokacija 1800.00
Salus-Talent – 2 lokacije 2800.00
Salus-Talent stimulativni efekat – 1 lokacija 1500.00
Salus-Talent stimulativni efekat – 2 lokacija 2500.00
Lymphastim – 1 tretman 2500.00
Lymphastim – 2 do 5 tretmana (cena po tretmanu) 2250.00
Lymphastim – 6 i više tretmana (cena po tretmanu) 2000.00
Lymphastim – onkološki bolesnici (cena po tretmanu) 1500.00
Dekompresija kičme 2500.00
Iznajmljivanje kinetik šine (mesec dana) 24000.00
Iznajmljivanje kinetik šine (15 dana) 12000.00
Laser Hilt 25W 1800.00
Laser 800.00
Laser 2 regije 1350.00
Laseropunktura 2200.00
Laseropunktura 2 regije 3000.00
Lampa 350.00
Magnet 700.00
UZ (sonoforeza) 650.00
Elektroforeza 650.00
Elektroterapija 550.00
Krio terapija 150.00
Individualna kinezi terapija 1500.00
Kinezi terapija 1000.00
Kinezio tejping 1500.00
Lečenje urinarne inkontinencije (Salus-Talent) 1800.00
Elektrostimulacija n. facialisa 1500.00
Elektrostimulacija kod sportista (Salus-Talent) 1500.00
MMT – manuelni mišićni test 1000.00
Kineziterapija-vežbe + parcijalna masaža 1500.00

CENOVNIK USLUGA MASAŽE

NAZIV USLUGE (MASAŽE) CENA
Manuelna masaža celog tela (60 minuta) 3000.00
Manuelna masaža (45 minuta) 2500.00
Manuelna masaža – parcijalna (30 minuta) 1500.00
Anticelulit masaža (30 minuta) 1500.00

CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI GASTROENTEROLOGIJE

NAZIV USLUGE (GASTROENTEROLOGIJA) CENA
Pregled subspecijaliste / profesora (GASTROENTEROLOGA) 5000.00
Kontrola subspecijaliste / profesora (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled primarijusa / magistra (GASTROENTEROLOGA) 4500.00
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) 3200.00
Pregled specijaliste (GASTROENTEROLOGA) 4000.00
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) 3000.00
Ultrazvuk abdomena 3500.00
Ultrazvuk abdominalne aorte 3800.00
Ultrazvuk abdomena i male karlice 4200.00

CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI ONKOLOGIJE

NAZIV USLUGE (ONKOLOGIJA) CENA
Pregled profesora / doktora nauka (ONKOLOGA) 5000.00
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled primarijusa / magistra (ONKOLOGA) 4500.00
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) 3200.00
Pregled subspecijaliste (ONKOLOGA) 5000.00
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled specijaliste (ONKOLOGA) 4000.00
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) 2800.00

CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI ENDOKRINOLOGIJE

NAZIV USLUGE (ENDOKRINOLOGIJA) CENA
Pregled profesora / doktora nauka (ENDOKRINOLOGA) 5000.00
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled primarijusa / magistra (ENDOKRINOLOGA) 4500.00
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) 3200.00
Pregled subspecijaliste (ENDOKRINOLOGA) 5000.00
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled specijaliste (ENDOKRINOLOGA) 4000.00
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) 2800.00
Ultrazvuk štitne žlezde 3500.00

CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI NEFROLOGIJE

NAZIV USLUGE (NEFROLOGIJA) CENA
Pregled profesora / doktora nauka (NEFROLOGA) 5000.00
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled primarijusa / magistra (NEFROLOGA) 4500.00
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) 3200.00
Pregled subspecijaliste (NEFROLOGA) 5000.00
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled specijaliste (NEFROLOGA) 4000.00
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) 2800.00
Ultrazvuk bubrega i mokraćnih puteva 3500.00
Ultrazvuk renalnih arterija, bubrega i nadbubrega 4500.00

CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI HEMATOLOGIJE

NAZIV USLUGE (HEMATOLOGIJA) CENA
Pregled profesora / doktora nauka (HEMATOLOGA) 5000.00
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled dr Edite Miljković 4500.00
Kontrola dr Edite Miljković (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled primarijusa / magistra (HEMATOLOGA) 4500.00
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) 3200.00
Pregled subspecijaliste (HEMATOLOGA) 5000.00
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled specijaliste (HEMATOLOGA) 4000.00
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) 2800.00
Mala kontrola (pregled lab.nalaza) 2000.00
Periferni razmaz krvi 2000.00

CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI PULMOGIJE

NAZIV USLUGE (PULMOGIJA) CENA
Pregled profesora / doktora nauka (PULMOGA) 5000.00
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) 3500.00
Pregled primarijusa / magistra (PULMOGA) 4500.00
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) 3200.00
Pregled subspecijaliste (PULMOGA) 5000.00
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) 3000.00
Pregled specijaliste (PULMOGA) 4000.00
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) 2800.00
Spirometrija 3000.00
Kontrola pulmologa sa spirometrijom 5500.00
Pregled profesora / doktora nauka (PULMOGA) i spirometrija 7000.00

* sve cene u cenovniku prikazane su u dinarima sa uračunatim PDV-om

Online zakazivanje pregleda

Pregled i posetu u Poliklinici Naissa u Nišu možete zakazati na našem sajtu, preko naše Facebook stranice, a možete nas kontaktirati i preko Viber-a i Whatsapp-a. Izaberite način komunikacije koji Vam najviše odgovara i zakažite željeni pregled.
Zakažite pregled

KONTAKT INFORMACIJE

RADNO VREME
radnim danima od 9h do 20h
subotom od 9h do 15h

KONTAKT TELEFONI
telefon: 018 4565 111 i 018 4565 333
mobilni: 063 10 94 379

ADRESA
Ćirila i Metodija 37, 18000 Niš, Srbija
GPS koordinate: 43°19’23.1″N, 21°54’21.1″E

LOKACIJA POLIKLINIKE NAISSA – KAKO DO NAS?