Obnavljanje hrskavice zglobova, kolena i kuka, terapija krvnom plazmom, PRP i PRF terapija

Obnavljanje hrskavice zglobova, kolena i kuka, terapija krvnom plazmom, PRP i PRF terapija

Fizikalna terapija i lečenje reumatskih bolesti pod kontrolom reumatologa/fizijatra

Fizikalna terapija i lečenje reumatskih bolesti pod kontrolom reumatologa/fizijatra

Poliklinika Naissa je jedina sertifikovana poliklinika u jugoistočnoj Srbiji, koja poseduje licencu Ministarstva zdravlja, za lečenje plazma terapijom (PRP metodom)

Prvi u Srbiji smo započeli primenu PRF terapije (fibrin bogat trombocitima) kao i terapije matičnim ćelijama (Stem Cell)

Telefoni za zakazivanje pregleda: 018/4565111, 018/4565333 i 063/1094379

DXA denzitometrija - Merenje koštane gustine - poliklinika Naissa Niš

Merenje koštane gustine DXA denzitometrijom je zlatni standard u dijagnostikovanju osteoporoze, DXA denzitometrija je važna i za praćenje efekata terapije

Home»DXA denzitometrija – dijagnostikovanje osteoporoze – Privatna reumatološka klinika u Nišu
DXA denzitometrija – dijagnostikovanje osteoporoze – Privatna reumatološka klinika u Nišu 2019-04-01T15:51:01+01:00

DXA denzitometrija – dijagnostikovanje osteoporoze

Merenje koštane gustine

Osteoporoza je sistemska bolest skeleta koju karakteriše mala koštana masa i narušena mikroarhitektura koštanog tkiva. Kosti postaju krte i imaju povećani rizik za prelom. Svaka treća žena i svaki peti muškarac koji su stariji od 50 godina imaju prelom koji je posledica osteoporoze.

Prelomi koji nastaju zbog osteoporoze su najčešći na kičmenim pršljenovima, kuku i podlaktici što čini skoro tri četvrtine svih preloma. Prelomi se mogu javiti i na karličnim kostima, rebrima, kostima stopala ručja, potkolenici. Ovi prelomi otežavaju i ograničavaju izvođenje aktivnosti svakodnevnog života što se manifestuje smanjenjem funkcijske sposobnosti, a neki bolesnici sa teškim fnkcijskim deficitom postaju zavisni od tuđe pomoći i nege. Pored funkcijskog deficita često je narušeno i emocionalno zdravlje, pa ovi bolesnici gube samopouzdanje, postaju depresivni, anksiozni i plašljivi.

Merenje koštane gustine DXA denzitometrijom je zlatni standard u dijagnostikovanju osteoporoze. Takođe DXA denzitometrija je važna i za praćenje efekata terapije.

Adekvatan unos vitamina D i kalcijuma je prvi korak u prevenciji i lečenju osteoporoze. Kalcijum se može u dovoljnoj količini uneti i putem hrane, ali potrebnu koncentraciju Vit.D najčešće je potrebno dopuniti preparatima-suplementima vitamina D.

Lekovi koji se najčešće koriste u lečenju osteoporoze su bisfosfonati. To je grupa lekova koja zaustavlja resospciju (dalje propadanje) kosti i može se koristiti u vidu tableta (koje se uzimaju jednom mesečno ili jednom nedeljno) ili u vidu intravenskih inekcija koje se uglavnom daju jednom u tri meseca, mada ima i obilka koji se daju jednom u 6 meseci ili jednom godišnje.

Fizička aktivnost ima značajnu ulogu u prevenciji ali i lečenju bolesnika sa osteoporozom. Stalna fizička aktivnost potrebna je za izgradnju i za održavanje koštane mase. Dobra koštana masa smanjuje rizik od pada čime se smanjuje i rizik za nastanak preloma.

Dijagnostika i lečenje osteoporoze

  • Merenje koštane gustine
  • DXA koštana denzitometrija

  • Pregled reumatologa

  • Ispitivanje osteoporoze
  • Lečenje osteoporoze bisfosfonatima

  • Praćenje efekata terapije osteoporoze
  • Saveti za adekvatan unos vitamina
  • Saveti za fizičku aktivnost pacijenata
Zakažite pregled kod reumatologa

Reumatolozi subspecijalisti koji obavljaju preglede

Najsavremeniji aparati za merenje koštane gustine

Excellus aparat za merenje koštane gustine
Excellus aparat za merenje koštane gustine
Excellus aparat za merenje koštane gustine
Excellus aparat za merenje koštane gustine

Cene usluga iz oblasti reumatologije

U poliklinici Naissa opremljeni smo savremenim aparatima najnovije generacije, a našim pacijentima nudimo usluge procene, analize i preporuke za lečenje i dalje praćenje bolesti. Naš tim eminentnih stručnjaka i vrhunskih lekara subspecijalista reumatologa, uz pomoć najsavremenije opreme, brine o vašem zdravlju i pruža medicinske usluge po pristupačnim cenama. Neke od tih usluga se mogu obaviti na terenu, kod pacijenata u kući ili stanu.
Pogledajte cenovnik