LEČENJE HRONIČNIH RANA

100% uspešno lečenje hroničnih rana biološkim gelom

Hronična rana je svaka rana koja ne zarasta u predvidjenom vremenskom periodu za tip i lokalizaciju rane tj. karakteriše se prolongiranim vremenom zarastanja. Vreme zarastanja koje traje duže od šest do osam nedelja, više meseci pa i godina, tipična je odrednica u definiciji hroničnih rana.

Hronične rane su težak problem, ali istovremeno uspešno rešiv. U poliklinici Naissa vodimo se time da se leči pacijent sa ranom, a ne samo rana na pacijentu, zato tokom lečenja uvek primenjujemo multidisciplinarni pristup, u kojem učestvuju lekari različitih specijalnosti, poput hirurga, ortopeda, interniste i fizijatara i koristimo najsavremenije dijagnostičke metode kao što je biološki dresing.

Pripremljen biološki gel, se nanosi na ranu koja je predhodno tretirana specijalnom, samostalno osmišljenom i naučno proverenom metodom obrade rane, gde se površina rane povećava za 75% svoje površine, kako bi povećali broj receptora za faktore rasta oslobodjenih iz trombocita.

Kabinetom za lečenje hroničnih rana u poliklinici Naissa rukovodi Spec. sc. med. Vladimir Jovanović, specijalista ortoped, ortopedska hirurgija sa traumatologijom.

Oblasti primene terapije biološkim gelom

  • Lečenje hroničnih rana biološkim gelom spravljenim iz sopstvene krvi pacijenta

  • Obrada rane i priprema za biološki dressing originalnom metodom po Jovanoviću

  • Savremena terapija u lečenju dijabetesnog stopala

  • Lečenje dekubitalnih ulceracija (dekubitus)

  • Lečenje hroničnih recidivirajućih venskih ulceracija

  • PRP plazma terapija za lečenje hroničnih rana

Zakažite pregled i tretman hronične rane

Šef kabineta za terapiju hroničnih rana

Poliklinika Naissa je prva u Srbiji u kojoj se, za lečenje hroničnih rana, primenjuje švajcerski sistem, a druga koja upotrebljava američki sistem za separaciju krvi i pravljenje biološkog gela. Do sada smo imali 100% uspeha u lečenju svih vrsta hroničnih rana!

Slučajevi lečenja hroničnih rana u poliklinici Naissa

Cene ortopedskih usluga i lečenja hroničnih rana

U poliklinici Naissa opremljeni smo savremenim aparatima najnovije generacije, a našim pacijentima nudimo usluge procene, analize i preporuke za lečenje i dalje praćenje bolesti. Naš tim eminentnih stručnjaka i vrhunskih lekara specijalista ortopedije, uz pomoć najsavremenije opreme, brine o vašem zdravlju i pruža medicinske usluge po pristupačnim cenama. Neke od tih usluga se mogu obaviti na terenu, kod pacijenata u kući ili stanu.
Pogledajte cenovnik

Doktor Vladimir Jovanović je prvi put u Srbiji primenio biološki dresing – 100% uspešnu terapiju kod hroničnih rana

100% uspešna terapija - Gel za zarastanje hroničnih rana