Obnavljanje hrskavice zglobova, kolena i kuka, terapija krvnom plazmom, PRP i PRF terapija

Obnavljanje hrskavice zglobova, kolena i kuka, terapija krvnom plazmom, PRP i PRF terapija

Fizikalna terapija i lečenje reumatskih bolesti pod kontrolom reumatologa/fizijatra

Fizikalna terapija i lečenje reumatskih bolesti pod kontrolom reumatologa/fizijatra

Poliklinika Naissa je jedina sertifikovana poliklinika u jugoistočnoj Srbiji, koja poseduje licencu Ministarstva zdravlja, za lečenje plazma terapijom (PRP metodom)

Prvi u Srbiji smo započeli primenu PRF terapije (fibrin bogat trombocitima) kao i terapije matičnim ćelijama (Stem Cell)

Telefoni za zakazivanje pregleda: 018/4565111, 018/4565333 i 063/1094379

Dr sc. med. Jelena Jovanović

specijalista fizijatar-subspecijalista reumatolog

Home»O nama»Dr sc. med. Jelena Jovanović – Biografija
Dr sc. med. Jelena Jovanović – Biografija 2018-11-14T23:29:09+01:00

Biografija

 • Radno mesto i radno iskustvo:

  • od 1997. godine u stalnom radnom odnosu u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”,
  • od 2012. do 2014. godine zamenik načelnika Klinike za rehabilitaciju Instituta “Niška Banja”,
  • Aktuelno radno mesto: Klinika za reumatologiju Institut-a za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”
 • Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu završila 1995. godine sa prosečnom ocenom 9.31
  • specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije 2003. godine,
  • magisterijum iz reumatologije 2005. godine,
  • subspecijalizacija iz reumatologije 2013. godine,
  • doktorsku disertaciju “Kvalitet života i funkcijska sposobnost bolesnika sa reumatoidnim artritisom” odbranila 2014. godine
  • govori engleski jezik
Dr sc. med. spec. Jelena Jovanović
 • Stručna usavršavanja u inostranstvu i dodatne edukacije:

  • Međunarodno priznata diploma za UZ zglobova i mekih tkiva-srednji nivo, 2009. godine,
  • završila je ECPD seminar iz Laseroterapije sa međunarodno priznatom diplomom, 2005. godine,
  • kurs Kinezio Taping-a priznat od strane Internacionalne kinezio taping asocijacije, 2009. godine,
  • završen sertifikovani kurs IOF Osteoporosis Diagnosis Course with Densitometry Certification (2007, 2009, 2011),
  • položen kurs Shock-wave terapija, 2013. godine,
  • ima završen kurs Dobre Kliničke Prakse-ACPR Basic GSP Course,
  • učesnica na brojnim nacionalnim i inostranim kongresima kao predavač,
  • predavač po pozivu u okviru brojnih sastanaka u okviru KME

Specijalnosti Dr sc. med. Jelene Jovanović i zaduženja u poliklinici Naissa

Reumatologija

Fizikalna medicina

Reumatske bolesti