Biografija

 • Radno mesto i radno iskustvo:

  • Hitna medicinska pomoć Niš od 1996-1997. godine
  • od 1997. godine u stalnom radnom odnosu na Klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničkog Centra Niš
 • Specijalista ortopedske hirurgije sa traumatologijom
  Osnivač i predsednik Nacionalnog udruženja za intraartikularno lečenje i regenerativnu terapiju

 • Obrazovanje:

  • specijalizacija iz oblasti ortopedske hirurgije sa traumatologijom 2002. godine
  • akademik Medico Giuridica delle Venezie 2009. godine
 • Oženjen, otac dvoje dece.
 • Članstva:

  • Evropsko udruženje ortopeda,
  • Udruženje ortopeda Srbije,
  • Član Republičke stručne komisije za regenerativnu terapiju pri Ministarstvu Zdravlja
Dr Vladimir Jovanović
 • Metode:

  • Plazma PRP terapija,
  • terapija matičnim ćelijama,
  • lečenje hroničnih rana biološkim gelom,
  • punkcija zglobova i intraartikularna aplikacija lekova pod kontrolom ultra zvuka,
  • terapija bola – površinska i dubinska blokada kičme,
  • SU-JOK akupunktura
 • Publikacije i nagrade:

  • Autor i koautor preko 70 radova i saopštenja publikovanih na domaćim i inostranim kongresima ortopeda i traumatologa,
  • Nosilac patenta repozicionog uređaja za minimalno invazivnu hirurgiju kuka,
  • Dobitnik nagrade “Nikola Tesla” za pronalazaštvo

Specijalnosti Dr Vladimira Jovanovića i zaduženja u poliklinici Naissa

Ortopedija

Ortopedska hirurgija

Regenerativna terapija