Biografija

 • Rođen 06.10.1960. godine u Prokuplju

 • Obrazovanje:

  • osnovnu školu Vožd Karađorđe završio u Nišu
  • gimnaziju Stevan Sremac sa nagradama srebrno pero završio u Nišu
  • Medicinski fakultet u Nišu završio 1984. godine sa prosekom 9,00
  • specijalistički ispit iz plućnih bolesti položio sa odličnim 1995. godine
  • magistrirao i doktorirao 1998. i 1999. godine
  • Primarijus je i stalni sudski veštak od 2001. godine
Prim. dr Goran Janković - pulmolog

Specijalnosti Prim. dr Gorana Jankovića i zaduženja u poliklinici Naissa

Pulmologija

Interna medicina

Pneumoftiziologija