Biografija

  • Rođena 23.06.1956. godine

  • Obrazovanje:

    • medicinski fakultet Univerziteta u Nišu završila 1981. godine
    • specijalizaciju završila 1988. iz fizikalne u Beogradu
    • subspecijalizaciju završila 2003. iz reumatologije
    • Zvanje primarijusa stekla 2005. godine
Prim. dr Slađana Božilov

Specijalnosti Prim. dr Slađane Božilov i zaduženja u poliklinici Naissa

Reumatologija

Fizikalna medicina

Reumatske bolesti