Biografija

 • Profesionalna karijera:

  • zapošljen na Klinici za endokrinologiju UKC Niš kao specijalista interne medicine- endokrinolog, načelnik Odeljenja za dijabetes, a zatim kao načelnik Odeljenja za endokrinologiju od 1984. godine
  • pomoćnik Generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš Redovni profesor na predmetu interna medicina- endokrinologija od 2010. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu
  • član Republičke stručne komisije za šećernu bolest Ministarstva zdravlja jedan od autora Nacionalnog vodiča dobre prakse za lečenje šećerne bolesti, član organizacionih i naučnih odbora nacionalnih endokrinoloških i dijabetoloških kongresa i nosilac plenarnih predavanja na ovim kongresima.
 • Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu završio 1983. godine
  • poslediplomske studije iz endokrinologije završio 1986. godine
  • specijalista interne medicine od 1990. godine
  • doktor medicinskih nauka postao 1991. godine
  • subspecijalista endokrinolog je od 2005. godine
Prof. dr Radivoj Kocić - endokrinolog
 • Stručna usavršavanja u inostranstvu i dodatne edukacije:

  • Cirih (Švajcarska) 1990. god kod Prof Froesha
  • Bazel (Švajcarska) – stipendista švajcarske vlade, u trajanju od deset meseci (1991.god) Članstvo u profesionalnim asocijacijama
  • član predsedništva Endokrinološke sekcije Srpskog lekarskog društva
  • član EASD (European Associacion for the Study of diabètes) od 1990. godine
  • član Medizinisch-Wissenschftliche Section der Schweizerischen Diabetes-Gesellschaft (Švajcarsko dijabetološko društvo) od 1991. godine
  • član IDF (International Diabetes Federation) od 1996. godine
  • član ADA (American Diabetes Association) od 1995. godine
  • član ISPAD (International Association for Pediatrie and Adolescent Diabetes) od 2005. godine
  • član ACRP (Association of Clinical Research Professionals) od 2007. godine
 • Publikacije:

  • autor poglavlja u udžbenicima Interne medicine Medicinskog fakulteta iz Niša od 1994. i 2004. godine
  • koautor u monografiji “Problematika bolesti rizika u stomatološkoj praksi”, Medicinski fakultet Niš, 2000. godine
  • autor je i koautor 292 rada, od kojih se 20 nalazi na SCI listi, a 30 na Medline bazi
 • Rođen je 20. marta 1958.  godine u Nišu

Specijalnosti Prof. dr Radivoja Kocića i zaduženja u poliklinici Naissa

Endokrinologija

Interna medicina

Endokrinološke bolesti