Biografija

 • Radno mesto i radno iskustvo:

  • od 1997. godine u stalnom radnom odnosu u Vojnoj bolnici u Nišu
  • načelnik Odeljenja za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Vojne Bolnice u Nišu
 • Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu
  • specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Stručna usavršavanja u inostranstvu i dodatne edukacije:

  • završena Škola Laseroterapije sa međunarodno priznatom diplomom
  • položen kurs Shock-wave terapija, 2013. godine
Puk. dr sc. med. spec. fizijatar Dragić Matijević

Specijalnosti Pukovnik dr Dragića Matijevića i zaduženja u poliklinici Naissa

Fizijatrija

Fizikalna medicina

Rehabilitacija